Referentie

Leest u hier over de advisering van Regio IT betreffende hun nieuwe Cloud-Strategie.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Als specialist voor Business Integration Software gebruiken we een bewezen methode om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Met open standaarden en IBM Middleware lossen wij bijvoorbeeld uw proces-interface- en integratie-problemen op en bieden flexible, geoptimaliseerde en geautomatiseerde proces integraties – technologisch gezien On-Premise, in de Cloud of in hybride scenario's.

Business Process Management & Optimalisering

Uw voordelen van proces integraties?

- Minder manueel werk.
- Snellere proces doorlooptijden
- Straight through processing (STP)
- Reductie van tussenstappen
- Kosten reductie
- Groei in klanttevredenheid.


Lees verder voor de mogelijkheden.Veel bedrijfsprocessen en uitdagingen van alle dag laten zich niet door regels en voorschriften of beslistabellen oplossen. Systemen zijn vaak in silo's opgebouwd, niet zelden met oude technologie die proces optimalisatie in de weg staat. Natuurlijk wilt u niet investeren in het opnieuw bouwen van "oude processen", toch wilt u optimaliseren.
Complexe zakelijke uitdagen kunnen daarentegen wel met inzet van mathematische optimalisering opgelost of verbeterd worden.

Het definiëren en ontwikkelen van uw bedrijfsprocessen "zoals u ze nu zou ontwerpen" doen we met onze snelle en effectieve "BPM-methode". Agile, snel en toch direct werkende processen.
Neemt u contact met ons op en informeert u zich over onze individuele workshop "De Optimilisatie Check", welke wij aan geselecteerde ondernemingen kosteloos aanbieden.

We werken hierin nauw samen met onze collega;s van X-Integrate.

B2B-Connectivity

U communiceert dagelijks met toeleveranciers, afnemers, logistieke dienstverleners en andere ketenpartners, bespreekt aanleverdetails met toeleveranciers, ontvangt en maakt rekeningen, correspondeert met banken en belastingadviseurs - kortom, uw arbeidsdag is doorspekt met duizend en één processen en beslissingen.

Een intelligent en praktijkgerichte integratie architectuur met een bijbehorend integratieplatform is daarbij van doorslaggevend belang voor de kosteneffectiviteit. Met een passende architectuur en daarbij de juiste werktuigen laten applicaties van partnerbedrijven zich binnen korte tijd op elkaar aansluiten, om bijvoorbeeld de klant requirements voor Just-In-Time productie te kunnen realiseren – middels realtime gegevens uitwisseling.

Hybrid-Cloud-IT

Cloud-IT is een van de belangrijkste technologietrends van dit moment, waarmee de IT-branche bezig is. Ook voor bedrijven in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) bergt Cloud-IT mogelijkheden voor IT-ondersteunde innovatieve bedrijfsmodellen. Ondernemingen kunnen door gebruik van bestaande interne IT-landschappen in combinatie met onderscheidende Cloud bedrijfsoplossingen en Cloud-infrastructuurdiensten hun oplossing voor de gewenste procesondersteuning op maat samenstellen.Graag bespreken we de oplossingsmogelijkheden voor een dergelijke hybride oplossing persoonlijk met u. Verder kunnen we u wellicht op weg helpen met selectie criteria en de opstart activiteiten.