Analyse van uw licentie-overeenkomsten

Uitsluitend gefundeerde informatie kan als basis dienen voor zinnige besluiten of budgetten. Onze experts staan u daarvoor graag met raad en daad terzijde voor het analyseren van de “Ist”-situatie met betrekking tot uw IBM Licenties, om gelijktijdig uw infrastructuur tegen het licht te houden. We hechten er daarbij waarde aan om u een samenhangend resultaat te leveren en analyseren uw licenties daarom zowel vanuit uw perspectief als ook vanuit het initiatief van IBM. Op basis van de richtinggevende parameters, zoals bijvoorbeeld de architectuur, het apparatuur arsenaal wat u heeft, stellen we u aansluitend aan de analyse de “soll” toestand van de licenties voor. Zo kunt u eenvoudig veranderingen in de toekomstige licenties eenvoudig afroepen. Ook in het kader van fusies en overnames leveren we u dergelijke transparantie, die bij dergelijke integraties vaak onoverzichtelijk geworden zijn.

Kostenvrije & gefundeerde analyse van uw IBM Software-Licenties

  • Ist-analyse van uw licenties uit uw perspectief
  • Ist-analyse van uw licenties vanuit het perspectief van IBM
  • Analyse en vastlegging van uw doelen voor toekomstige licenties
  • Soll-Licentiering op basis van de gekozen omvang