Compliance met licentievoorwaarden

Het onderwerp Software License Compliance (SWCL) wint voor IBM en haar partners meer en meer aan betekenis. VAnuit deze achtergrond toetst IMB wereldwijd middels steekproeven de Software-Licenties van haar klanten. De steekproef vindt plaats in de vorm van een enquete of door een directe proefneming bij de klant in huis - met een neutrale en tot geheimhouding verplichte partner zoals bijvoorbeeld KPMG of Deloitte.

Kostenloze ondersteuning in uw compliance situatie

Onderneming bevinden zich snel in een "Non-Compliance”-situatie, wat ingrijpende gevolgen kan hebben. Oorzaken voor licentie tekorten zijn daarbij snel gevonden. Bedrijfsovernames, ingrijpende veranderingen in de licentierichtlijnen, upgrade of uitwisseling van hardware - de lijst is eenvoudig aan te vullen. Bij een Software Vendor Audits verliest u niet alleen kostbare management tijd, maar ook staan in het geval van "Non-Compliance” aanvullende betalingen en omvangrijke financiële boetes dan in het vooruitzicht..

Om dergelijke onberekenbare tijd en financiële gevolgen te vermijden zijn eenvoudige doch helder en doordachte oplossingen wenselijk, waarbij zowel de Software-licenties en onderhoudskosten gevalideerd worden. Samen met u zijn we in staat de Compliance Situatie vast te stellen en waar nodig aan de IBM Richtlijnen aan te passen.

Bent u nog niet geheel zeker van de correctheid van uw licenties? Onze experts beoordelen uw licenties tegenover de actueel geldende licentierichtlijnen van IBM. Werd u reeds een audit aangezegd, dan ondersteunen we u er bij om de juiste maatregelen te treffen.

Laat u in een Compliance situatie vroegtijdig adviseren! Tijd is hierin een belangrijke factor. Wij bieden u:

  • Advisering en ondersteuning in een acute Compliance-situatie of audit
  • Vroegtijdige zekerstelling door een "Pre-Compliance” audit te verrichten
  • Uitvoering van een "Post-Compliance” audit na ingrijpende veranderingen