Impressum

TIMETOACT GROUP Nederland B.V.
Eaglelaan 39
8241 AK Lelystad
Nederland

Tel: +31 6 2998 6009
Mail: Info@TIMETOACT-GROUP.NL

BV Vestigingsplaats: Lelystad, Nederland
KvK Nummer: 64089975
Managing Partner: Hermann Ballé, Frank Riedijk

Recht

Alle in deze website getoonde informate, documenten en uitingen zijn uitsluitend en volledig eigendom van TIMETOACT. Gebruik door derden is uitsluitend toegestaan met vermelding van het Copyright op alle kopien waarbij de volledige samenhang van de informatie gewaarborgd wordt, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De informatie mag op generlei wijze veranderd worden, mag edoch niet voor zakelijke doeleinden benut worden zonder expliciete schriftelijke goedkeuring door TIMETOACT.

TIMETOACT neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de in de website getoonde informatie, documenten en meningen. TIMETOACT is niet verantwoordelijk voor enige schade van welke aard ook, die voortkomt uit het gebruik of het bestaan van de website en de daarin opgenomen informatie, documenten en meningen. De gebruiker draagt dr volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die uit gebruik van deze website ontstaan kunnen.

Met betrekking tot opgenomen documenten behoud TIMETOACT zich het recht voor op elk moment en zonder aankondiging vooraf veranderingen of uitbreidingen op te nemen en te publiceren. De gebruiker van de website is in volle omvang voor alle informatie verantwoordelijk, die hij aan TIMETOACT stuurt, zowel voor inhoud, correctheid als om te zorgen dat de rechten van andere rechtspersonen niet geschaad wordt.

Links

Deze internet pagina’s kunnen links naar andere internet adressen bevatten, waarvan de content niet of geheel niet onder controle van TIMETOACT is. Ook voor dergelijke pagina’s neemt TIMETOACT geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
Deel dit met anderen